Ra metingen Ra meting

Wie afwerking van inox zegt, spreekt vaak over ruwheidswaardes of Ra waardes. Bepaalde toepassingen vereisen een lage ruwheidswaarde, o.m. omdat de installaties gemakkelijk reinigbaar moeten zijn of omdat er een goede doorstroom van product moet gegarandeerd worden of omdat bacteriën of vervuilingen geen kans mogen krijgen om zich te nestelen op de inox wanden. Des te lager de ruwheidswaarde, des te kleiner de kans ook op corrosievorming.

Indien er op dit vlak bepaalde vereisten zijn, dient dit op de tekening te worden aangeduid, en gebeurt dit meestal in Ra waarde. Dit is de gemiddelde afwijking van het oppervlakteprofiel ten opzichte van een referentielijn over een bepaalde (gestandaardiseerde) meetlengte. Andere aanduidingen van ruwheid zijn Rz, Ry. De ruwheidswaarde wordt uitgedrukt in µm (micron).

Veel gebruikte waarden zijn:

  • Ra < 3.2 µm = zeer ruwe afwerking mogelijk
  • Ra < 1.2 µm = een relatief gemakkelijk haalbare afwerking
  • Ra < 0.8 µm = eerder een fijne afwerking; In praktijk is dit de meest gebruikte grens bij aanduiding van een maximum Ra waarde
  • Ra < 0.5 µm - tot zeer fijne Ra waardes, Ra 0.1µm of zelfs 0.05 µm zijn zowat de laagste waardes waarnaar Alinco werkt

Het spreekt voor zich dat het vragen van een lage Ra waarde prijsconsequenties heeft.

Voor een goed overzicht van ruwheidswaardemetingen klikt u hier.